Vergoedingsmogelijkheden

Via de gemeente/jeugdzorg – Jeugd en gezin zet zich in voor het gezond en veilig opgroeien van kinderen in de regio Gooi en Vechtstreek. Op dit moment heb ik als therapeut nog geen contract met de gemeente.  Dit heb ik wel aangevraagd, echter heeft de gemeente Gooi en Vechtstreek ervoor gekozen om geen vaktherapie te contracteren. 

Via de huisarts of jeugdarts – Vergoeding is mogelijk via een verwijzing van de huisarts, een jeugdarts of medisch specialist.
Wat moet er in een verwijzing staan?

  • naam verwijzer, AGB-code, adres verwijzer
  • datum verwijzing
  • naam van mijn praktijk
  • naam, adres, geboortedatum en BSN nummer van het kind
  • korte omschrijving van de problematiek/hulpvraag

Via de zorgverzekeraar – Een aantal zorgverzekeraars kent een (gedeeltelijke) vergoeding bij een aanvullende verzekering. (alternatieve geneeswijzen). Voor de voorwaarden van vergoeding kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Klik op de  link om te controleren of u in aanmerking komt voor vergoeding via uw zorgverzekeraar.
Psychomotorische kindertherapie vergoeding (update: 2024) – Zorgwijzer

Vermeld in uw declaratie dat ik aangesloten ben bij:

de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) – vakgroep Nederlandse Vereniging van Psycho Motorische Kinder Therapie (NVPMKT) onder referentienummer 112998.

de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) – registratienummer 9783.

Iedere zorgverlener, praktijk of instelling heeft een unieke code, de AGB-code (Algemeen Gegevensbeheer Zorgverleners). Bij een declaratie van geboden zorg moet deze code opgeven worden. Zo controleert de zorgverzekeraar de declaraties van de zorgverleners.

Mijn persoonlijke AGB-code is 90116935

Mijn praktijk AGB-code is 90093206

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met mij op.

Particulier 

Tarieven
De tarieven zijn vrijgesteld van BTW.

De therapiesessies worden per maand gefactureerd.

Betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum.

Kennismaking – gratis en vrijblijvend

Intake – 90 minuten – 95 euro

Schrijven van een onderzoeksrapport, behandelplan inclusief gesprek – 90 euro

Therapiesessie van 45 minuten – 80 euro
Therapiesessie van 60 minuten – 95 euro

Schrijven tussen- of eindevaluatie inclusief gesprek – 95 euro

Schoolbezoek – 75 euro

Multi Disciplinair Overleg (MDO) – 75 euro

Registratie en lidmaatschap

Kinderpraktijk@Jolanda is geregistreerd bij;

Kamer van Koophandel (KvK): registratienummer 90641906.

Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Kindertherapie (NVPMKT): referentienummer 112998 – vakgroep van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)

Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG): registratienummer 9783

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ): licentienummer 230412R