Voor wie is PMKT?

De kinderen die bij mij voor therapie komen hebben een ontwikkelingsleeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Een ontwikkelingsleeftijd wil zeggen dat kinderen aangesproken worden op hun mogelijkheden en dat er rekening wordt gehouden met eventuele beperkingen.

Uw kind zit even niet zo lekker in zijn vel. Er is sprake van een leerprobleem of uitdaging. Uw kind gedraagt zich anders dan u gewend bent. Ook kan het zijn dat uw kind iets vervelends heeft meegemaakt als een scheiding, ziekte of overlijden. Kortom er hapert iets en actie/beweging is gewenst. Soms is het dan fijn als er iemand meekijkt en ondersteunt. Die iemand wil ik graag voor u en uw kind zijn. Ik bied praktische hulp, gerichte aandacht en maatwerk, waarbij de eigenheid en de kwaliteiten van uw kind uitgangspunt zijn.

Contra-indicaties

Psychomotorische kindertherapie is binnen de ambulante hulpverlening niet geïndiceerd. Is er sprake van een ernstig psychiatrisch ziektebeeld, ernstig verstoorde gezinsomstandigheden of is de problematiek anderszins zeer complex of ernstig van aard, dan dient de psychomotorische kindertherapie plaats te vinden binnen een multidisciplinair behandelteam. Als psychomotorisch kindertherapeut zal ik ook bij multi disciplinair overleg (MDO) aanwezig zijn. Wanneer dit dienend en wenselijk is, wordt door mij doorverwezen naar een passend alternatief van zorg en ondersteuning.

Uw kind is bij een psychomotorisch kindertherapeut welkom met of zonder diagnose. Er is geen verwijzing nodig van een (huis)arts of instantie.