Doel van PMKT

Doel van de therapie is een veranderingsproces te activeren in gedrag en denkpatronen, waarin het kind gedragsalternatieven leert.

Het kind krijgt de kans om negatieve ervaringen te verwerken en nieuwe ervaringen op te doen.

Het kind wordt aangesproken op zijn eigen kracht en kwaliteiten om nieuw gedrag te ontdekken en te ervaren.

Een veilige ruimte en setting bieden, waarin ik als therapeut afstem en kundig reageer op wat het kind (niet) laat zien.

Ruimte, rust en tijd geven aan het kind om zich (verder) te ontwikkelen.

Samenwerken met mensen in de leefomgeving van het kind om het therapeutisch proces te ondersteunen en om ervoor te zorgen dat zij samen (weer) in staat zijn om op eigen kracht verder te gaan. Hierbij denk ik uiteraard aan u als ouder(s)/opvoeder(s), maar ook aan familieleden, hulpverlener(s) en leerkracht(en).