Heeft zowel uw kind alsook u de therapie als prettig en helpend ervaren dan waardeer ik het als u dit in een paar krachtige woorden of kleine tekst met mij wilt delen. Ik denk er nog over na of en hoe ik de gedeelde feedback hier dan zichtbaar wil maken voor iedereen die mijn website bezoekt. Dit zal ik alleen met uw toestemming doen.

Uiteraard stel ik het op prijs als u deze ervaring deelt met andere opvoeders. Wanneer er iets hapert in de ontwikkeling van hun kind en zij zich handelingsverlegen voelen. Of wanneer zij hun kind een steuntje in de rug of duwtje in de juiste richting gunnen.

Mijn doel is het om deze mooie vorm van vaktherapie bij steeds meer mensen onder de aandacht te brengen.

Uw steun draagt hier toe bij om psychomotorische kindertherapie breed te dragen.

Ik voel mij ...

3D portretten – papier11