Om met uw kind te mogen werken is het vast fijn om iets meer over mij als persoon te weten. Mijn naam is Jolanda Hos. Hilversum is waar ik samen met mijn partner woon. Al ruim twintig jaar ben ik werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs. In het onderwijs zie ik regelmatig kinderen die vast (dreigen te) lopen.
Er hapert iets en dat uit zich in het gedrag dat het kind laat zien. Ik ben altijd nieuwsgierig geweest naar de achterliggende beweegredenen van het kind om bepaald gedrag te laten zien en heb de behoefte gevoeld om het kind te willen begrijpen en ondersteunen. De relatie aan te gaan met een kind, de verbinding te zoeken en er onvoorwaardelijk voor het kind te willen zijn.
Dit en mijn overtuiging dat kinderen leren door te spelen – te bewegen – te ervaren, heeft ertoe geleid dat ik de post HBO-opleiding tot psychomotorisch kindertherapeut ben gaan volgen. De opleiding heb ik in 2020 met veel plezier en voldoening succesvol afgerond.

Als therapeut kijk ik iedere keer opnieuw naar wat er nodig is en welke behoeften en gevoelens het kind heeft om (weer) in beweging te komen. Kinderen en bewegen spelen een centrale rol in mijn leven. De interesse in het gedrag van kinderen en het bewegende kind heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat ik nu naast mijn werk als leerkracht in het (internationale)basisonderwijs met veel plezier en toewijding als psychomotorisch kindertherapeut aan het werk ben. Als psychomotorisch kindertherapeut leer ik zelf stil te staan om goed te kunnen zien en voelen hoe en vooral wat een kind beweegt. Het ontstaat op een natuurlijke manier in het samen zijn met het kind, waarbij ik als therapeut afstem op het kind en het kind volg in zijn manier van bewegen en doen. Stilstaan bij wat er gebeurt en confronteren met wat het (niet) laat zien.

Ik sta geregistreerd in het register vaktherapie. Ook volg ik regelmatig bij- en nascholing om mijn kennis te verbreden en te verdiepen. Tevens volg ik intervisie en supervisie om mezelf scherp te houden en ervaringen uit te kunnen wisselen met collega vak therapeuten, om zo ook weer van en met elkaar te leren.

✩ Ik geloof in de competentie en innerlijke groeikracht van het kind.
✩ Ik laat kinderen groeien door zelf te ontdekken en te ervaren.
✩ Ik accepteer de eigenheid van ieder kind.
✩ Ik kijk en luister naar ouder(s)/opvoeders(s) en kind zonder oordeel.
✩ Ik faciliteer, moedig aan, heb geduld en denk in mogelijkheden.

Bent u op zoek naar een steuntje in de rug of een duwtje in de juiste richting voor uw kind?

Zoekt u iemand die luistert naar uw verhaal en samen met u kijkt hoe het anders/beter kan?

Wilt u het gedrag wat uw kind laat zien (beter) begrijpen?

Gunt u uw kind dat er naar zijn behoeften en gevoelens wordt geluisterd en er onvoorwaardelijke aandacht en acceptatie is, zonder oordeel in een veilige setting?

Neem dan gerust contact met me op.