Welkom bij Kinderpraktijk@Jolanda

Fijn dat u er bent. Ik nodig u graag uit om mijn website met aandacht te bekijken.

Maak kennis met het mooie vak psychomotorische kindertherapie en met mij als therapeut.

Mocht u vragen hebben, of meer informatie willen, neem dan gerust contact met mij op.

De contactgegevens vindt u onder de tab - contact.

Een voorbeeld uit de praktijk

Reden van aanmelding: Ouders zien boosheid en onzeker gedrag bij hun kind. Zij willen graag dat hun kind adequaat leert reageren in sociale interacties. Het kind weet wel hoe het zich kan verhouden tot de ander, maar kan het nog niet toepassen in de dagelijkse omgeving.

Beginsituatie -  Het kind in kwestie is niet goed begonnen aan het nieuwe schooljaar in groep 8. Thuis geeft het aan spijt te hebben niet naar een andere school te zijn gegaan. De Cito score in groep 7 is enorm gezakt. Het escaleert regelmatig op school in sociale interacties. Het kind heeft moeite met emoties, boosheid en regulatieproblematiek. Dit heeft consequenties voor de sociale contacten zowel op school als thuis. Het kind heeft op school geen aansluiting met anderen. Zelf ervaart het kind dit als gepest worden. 

Hulpvraag: Help mij mijn zelfbeeld inzichtelijk te krijgen en mijn zelfvertrouwen te versterken. Leer mij om te gaan met mijn boosheid op een manier die voor mij en voor mijn omgeving helpend is. Help mij om positieve ervaringen op te doen in sociale interacties.

Hoofddoel:  Het kind staat meer in haar kracht en kan beter omgaan met haar boosheid, zodat zij een evenwichtiger beeld laat zien thuis en op school.

Subdoelen: leren herkennen, voelen en benoemen van lichaamssensaties - leren omgaan met en uiten van haar boosheid en verdriet - leren gevoelens en gedachten te delen met de ander - leren gevoelens en gedachten te verwoorden - versterken van autonomie en ik-sterkte.

Lees meer

Een voorbeeld uit de praktijk

Reden van aanmelding : Ouders willen erachter komen waarom hun bijna 7-jarige kind niet over gevoelens en gedachten praat. In non-verbale communicatie menen zij te zien dat er iets aan de hand is. Wanneer zij hier naar informeren, klapt het kind dicht. Het lijkt of het kind geen woorden aan gevoelens en gedachten weet te geven. Dit niet uiten speelt vooral in contact met volwassenen.

Hulpvraag: Help mij mijn gevoelens en gedachten onder woorden te brengen, zodat ik mezelf en de ander beter begrijp en de mensen uit mijn omgeving beter op mij af kunnen stemmen.

Hoofddoel:  Het kind begrijpt zichzelf beter en kan en durft hulp te vragen. Leer mij mijn gevoelens te voelen en mijn gevoelens en gedachten onder woorden te brengen. Het kind kan de interactie met anderen aangaan om te laten weten hoe het over iets denkt of wat iets met het kind doet.

Subdoelen: versterken van lichaamsbewustzijn - vergroten van zelfvertrouwen en zelfbeeld - leren gevoelens en gedachten te verwoorden.

Lees meer